Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / Eklezyas

 

Eklezyas 3.10

  
10. Mwen rive konnen ki kalite travay Bondye bay moun pou yo fè.