Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / Deteronòm

 

Deteronòm 20.4

  
4. Seyè a, Bondye nou an, ap mache avèk nou. L'a goumen pou nou kont lènmi nou yo pou l' fè nou genyen batay la.