Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / Deteronòm

 

Deteronòm 20.20

  
20. Men, nou gen dwa debranche pyebwa ki pa bay fwi, nou ka koupe yo, nou ka sèvi ak yo pou fè zouti pou atake lavil la jouk lavil la va tonbe nan men nou.