Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / Deteronòm

 

Deteronòm 20.18

  
18. Se pou nou disparèt yo pou yo pa fè nou tonbe nan peche kont Seyè a, Bondye nou an, pou yo pa moutre nou fè tout vye bagay lèd y'ap fè pou bondye pa yo.