Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / Deteronòm

 

Deteronòm 20.16

  
16. Men, lè nou pran yon lavil ki nan limit peyi Seyè a ap ban nou pou nou rete a, se pou nou touye tou sa ki vivan ladan l'.