Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / Deteronòm

 

Deteronòm 20.15

  
15. Se konsa n'a fè sa pou tout lavil ki byen lwen nou, andeyò limit peyi Seyè a ban nou pou nou rete a.