Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / Deteronòm

 

Deteronòm 20.12

  
12. Men, si yo refize fè lapè ak nou epi yo mande goumen, n'a sènen lavil la toupatou epi n'a atake l'.