Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / Deteronòm

 

Deteronòm 20.11

  
11. Si yo dakò, si yo louvri pòtay lavil la ban nou, tout moun nan lavil la va travay fè kòve pou nou, y'a tounen esklav nou.