Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / Deteronòm

 

Deteronòm 20.10

  
10. Lè n'ap pwoche bò yon lavil pou n' atake l', premye bagay n'a fè, n'a mande l' pou l' fè lapè ak nou.