Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / 2 Korint

 

2 Korint 9.3

9.3 Malgre sa, m'ap voye frè sa yo bò kote nou pou bèl pawòl mwen te di pou nou sou zafè sekou sa a pa pase pou manti. Mwen ta renmen wè nou pare vre, jan mwen te di l' la.