Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / 2 Korint

 

2 Korint 6:11

6:11 Zanmi m' yo, moun Korent, mwen pale kare avè nou, mwen louvri tout kè m' ban nou.