Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / 2 Korint

 

2 Korint 1.9

  
9. Mwen te santi yo te dèyè pou yo te touye mwen. Tou sa rive m' pou m' te aprann pa mete konfyans mwen sou fòs kouraj pa mwen, men pou m' te ka mete tout konfyans mwen nan Bondye ki fè moun mouri leve.