Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / 2 Korint

 

2 Korint 1.3

  
3. Ann fè lwanj Bondye ki papa Jezikri, Seyè nou an, Papa ki gen kè sansib la, Bondye ki toujou la pou ban nou ankourajman an.