Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / 2 Korint

 

2 Korint 1.2

  
2. Nou mande Bondye, papa nou, ansanm ak Jezikri, Seyè nou an, pou yo ban nou benediksyon ak kè poze.