Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / 2 Korint

 

2 Korint 1.24

  
24. Mwen p'ap chache fòse nou kwè anyen, paske nou deja kanpe fèm nan lafwa. Men, mwen ta renmen travay ansanm ak nou pou fè kè nou kontan.