Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / 2 Korint

 

2 Korint 1.18

  
18. Mwen pran Bondye ki gen yon sèl pawòl la pou temwen, pwomès mwen te fè nou an, se pa t' yon wi ak yon non anmenmtan.