Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / 2 Korint

 

2 Korint 1.15

  
15. Mwen te sitèlman gen konfyans sou pwen sa a, mwen te kòmanse fè lide ale lakay nou pou nou te ka resevwa benediksyon Bondye a de fwa.