Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / 2 Korint

 

2 Korint 1.13

  
13. Nan tout lèt mwen ekri, mwen pa janm di lòt bagay pase sa nou ka li ak sa nou ka konprann. Mwen gen espwa nou ka rive konprann nèt