Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / 2 Korint

 

2 Korint 1.11

  
11. depi nou menm moun Korent nou ban m' ankourajman, nou lapriyè pou mwen. Se konsa Bondye va tande tout lapriyè sa yo n'ap fè pou mwen, la ban mwen benediksyon l', anpil moun va di l' mèsi pou mwen.