Home / Creole / Haitian Creole Bible / Web / 2 Korint

 

2 Korint 1.10

  
10. Se li menm ki delivre m' anba tout gwo danje lanmò sa yo. Se li menm k'ap toujou la pou delivre m'. Wi, mwen gen espwa l'ap toujou delivre mwen,